mandag 17. september 2007

Boktips september

Kader Abdolah: Huset ved moskeen, Gyldendal 2007

Tre brødre og deres familier bor i huset, og boka forteller om familiens liv gjennom en dramatisk periode i Irans nære historie.

Denne familien har hatt en sentral rolle i byen gjennom flere hundreår, som imamer og som ledere i basaren som var sentrum for byens handel og økonomi.

Familiens overhode er Aqa Djan, en varm og klok teppehandler. Verdig og stolt fører han tradisjonene videre. Han er høyt respektert i byen og har omsorg og gode råd til alle.

Handlingen strekker seg fra slutten av 60-tallet til 1988. Stadig økende misnøye med sjahens vestlige politikk fører til at sjahen må flykte, og ayatolla Khomeini kommer etterhvert tilbake til Iran fra sin landflyktighet. Boka skildrer de store motsetningene i folket, og da en av døtrene i huset gifter seg med en imam som senere viser seg å være en religiøs fanatiker, blir også Aqa Djans familie involvert.

Det nye prestestyret setter i verk ufattelig brutale handlinger i Allahs navn. "Hvilken Allah er dette?" "Hvorfor kjenner jeg ikke denne Allahen?" spør en nedbrutt Aqa Djan mot slutten av boka.

Boka veksler mellom rørende historier om familien og hendinger fra den etterhvert brutale virkeligheten.

Ei tankevekkende, engasjerende og også trist historie som fortjener mange lesere!